Thứ năm, ngày 24/10/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia diễn tập thử KV phòng thủ thị xã Đông Triều.

Thứ sáu, ngày 25/10/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Bế mạc Giải Bơi trong khuôn khổ HKPĐ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2020.

14 giờ 00

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND thị xã làm việc với trường TH Vĩnh Khê.

Thứ hai, ngày 28/10/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia diễn tập KV phòng thủ thị xã Đông Triều.

Thứ ba, ngày 29/10/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia diễn tập KV phòng thủ thị xã Đông Triều

Hôm nay: Thứ tư, ngày 23 / 10 / 2019
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia diễn tập thử KV phòng thủ thị xã Đông Triều.