Văn bản
  • Số 3266 BC-SGDĐT Báo cáo thực hiện QĐ số 628 QĐ-TTg ngày 11 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL TW ngày 30 5 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản
  • «Trở về
Số hiệu: 3266/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/11/21
Cơ quan ban hành: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh
Trích yếu:
1 of 9