Văn bản
  • Số 399 VH&TT V v hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch
  • «Trở về
Số hiệu: 399/VH&TT
Ngày ban hành: 04/11/21
Cơ quan ban hành: Phòng Văn hóa và thông tin
Trích yếu:
1 of 5