Văn bản
  • Số 4289 UBND-TTHCC Về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC, Bộ phận TN và TKQ cấp xã
  • «Trở về
Số hiệu: 4289/UBND-TTHCC
Ngày ban hành: 05/11/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2