Văn bản
  • Số 1299 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 1299/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 32