Văn bản
  • Số 2437 UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128 NQ- CP ngày 11 10 2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng , an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 2437/UBND
Ngày ban hành: 05/11/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 18