Văn bản
  • Số 1192 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên ngành đối với trường MN, TH, THCS và TH&THCS Năm học 2021-2022
  • «Trở về
Số hiệu: 1192/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/10/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3