Văn bản
  • Số 1294 PGD&ĐT V v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 1294/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 31/10/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3