Văn bản
  • Số 1189 HD-PGD&ĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 1189/HD-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/10/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 8