Văn bản
  • Số 1256 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lí trường THCS đáp ứng CTGDPT 2018
  • «Trở về
Số hiệu: 1256/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/11/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3