Văn bản
  • Số 1266 PGD&ĐT V v triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của TT HTCĐ và kiểm tra, đánh giá theo thông tư 44 của Bộ GDĐT
  • «Trở về
Số hiệu: 1266/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/11/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2