Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo!
2021.gif
Hướng dẫn: tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; cách ly F0, F1 tại nhà.
Thông điệp về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 gây ra
a1.jpg
a2.jpg
a3.jpg
a4.jpg
a5.jpg
b1.jpg
b2.jpg
b3.jpg
c1.jpg
c2.jpg
e1.jpg
e2.jpg
e3.jpg
e4.jpg
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1333 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn theo Chương trình ETEP trên hệ thống LMS của VNPT cho GVPT và CBQL cốt cán
Số 1331 PGDĐT V v tổ chức kỳ thi cấp Trường đối với cấp TH, THCS Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2021-2022
Số 1318 PGD&ĐT V v hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động triển khai tổ chức dạy và học đáp ứng linh hoạt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số 1319 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2021-2022
Số 1229 KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Số 1280 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”
Số 1290 PGD&ĐT V v hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học từ năm học 2021-2022
Số 1289 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022
Số 1276 PGD&ĐT-CNTT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT và Thống kê giáo dục năm học 2021-2022
Số 1274 PGD&ĐT V v bố trí các điểm cầu, phân bổ đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lí trường trung học
Số 1268 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lí trường trung học
Số 1266 PGD&ĐT V v triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của TT HTCĐ và kiểm tra, đánh giá theo thông tư 44 của Bộ GDĐT
Số 1264 PGD&ĐT V v chủ động tổ chức dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Số 1262 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn sử dụng các Hệ thống, phần mềm hỗ trợ công tác dạy học trực tuyến, tạo video bài giảng khai thác các chức năng quét mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số 1261 PGD&ĐT V v tổ chức dạy và học ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19
Số 1256 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lí trường THCS đáp ứng CTGDPT 2018
Số 1255 PGD&ĐT-THCS V v hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021-2022.
Số 1239 PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 2021 và Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11
Số 1189 HD-PGD&ĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Số 1236 PGD&ĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 11 năm 2021
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 1288 STP-BTTP V v đăng tải tài liệu pháp luật trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh và Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp
Số 8471 UBND-DL1 V v Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp, trường học
Số 8447 UBND-GD v v Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo yêu cầu của vị trí việc làm
Số 57 2021 QĐ-UBND Quyết định v v ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Số 3353 BC-SGDĐT BÁO CÁO Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Số 336 UBDN-TH5 Vv thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số 335 UBND-TH5 Vv thông báo Thông tư của Bộ Ngoại giao mới ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
Số 3266 BC-SGDĐT Báo cáo thực hiện QĐ số 628 QĐ-TTg ngày 11 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL TW ngày 30 5 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản
Số 1784 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT chương trình GDTX năm học 2021-2022 của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Ba Chẽ, Bình Liêu, Cẩm Phả, Đầm Hà, Đông Triều, Hạ Long, Hải Hà
Số 3244 SGDĐT-VP V v xử lý các trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
Số 1704 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh
Số 1703 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục
Số 3089 SGDĐT-KHTC V v sửa đổi nội dung hướng dẫn số 2847 LS-SGDDT-TC ngày 07 10 2021 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học phí
Số 3126 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XV, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020, 2021
Số 3125 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm 2021-2025
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 4314 UBND V.v rà soát việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người
Số 02 CT-UBND Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Số 2439 QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung lực lượng tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát liên ngành số 1,2,3 của thị xã
Số 519-CV TU V v tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Số 4545 UBND Về việc phối hợp thực hiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19
Số 2446 QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điều trị người nhiễm Covid-19, Trung tâm y tế thị xã Đông Triều
Số 272 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458 QĐ-TTg phê duyệt Đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025
Số 2437 UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128 NQ- CP ngày 11 10 2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng , an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 02 TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Công chức cấp xã năm 2021
Số 1298 QĐ-UBND Quy định về quản lý, thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều
Số 1190 BC-UBND Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trạm Y tế xã, phường giai đoạn 2017-2021
Số 4380 UBND Thông báo văn bản mới ban hành
Số 21 TB-BCĐ Thông báo bổ sung phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã
Số 4199 UBND Vv tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 288-QĐ TU ngày 18 6 2021 cảu Tỉnh ủy quy định số 04-QĐ TU ngày 20 8 2021 của Thị ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 1299 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thị xã Đông Triều
Số 4289 UBND-TTHCC Về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC, Bộ phận TN và TKQ cấp xã
Số 258 KH-TBASXH Kế hoạch hoạt động cảu Tiểu ban An sinh xã hội thị xã Đông Triều
Số 2085 QĐ-TBTCHC Quyết định ban hành quy chế nhiệm vụ các thành viên Tiêu ban tài chính, hậu cần phòng chống dịch Covid- 19
Số 100 VP Thông báo phân công cán bộ , công chức, viên chức trực ngày nghỉ
Số 399 VH&TT V v hướng dẫn xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 37-QĐ TW QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Số 29 2021 TT-BGDĐT Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số 89 2021 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101 2017 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 3000 QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam
Số 4096 BGDĐT-CNTT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
Số 905 CĐ-BGDĐT Công điện về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biễn dịch COVID-19
Số 3969 BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Số 24 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23 2017 TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Số 23 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
Số 02 2021 TT-BNV THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Số 3961 BGDĐT-CĐN Về việc vận động quyên góp, ủng hộ Máy tính cho em
Số 3825 BGDĐT-PC Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Số 3761 BGDĐT-GDCTHSSV Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
Số 3757 BGDĐT-GDTC Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
Số 24 CT-TTg CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN, BẢO ĐẢM CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Dâng hương kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều 

Sáng 8/6, tại khu di tích chùa Bắc Mã (ở xã Bình Dương), Đoàn đại biểu Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều (8/6/1945 - 8/6/2021). Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các...

Đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã thành công tốt đẹp 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021- 2022, được sự hướng dẫn của Hội đồng Đội cấp trên, sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 14/10/2021 Liên Đội trường THCS Nguyễn Du đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2021 – 2022, xây...

THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 02 / 12 / 2021
Dịch vụ công
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Thủ tục Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức + Cá nhân...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
HNTK năm học 2019-2020
Tủ sách pháp luật

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thời tiết

Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 280.803.498
 Đang truy cập: 16
 Trong đó: 15 thành viên